MBTI/JTI

Værktøj til personlig udvikling

Giver forståelse for egne præferencer samt forståelse for medmenneskers væremåde

Bliv MBTI testet af Betterways konsulenter, som er certificeret i brugen af MBTI. Testen bruges såvel over for grupper/teams, som over for den enkelte person.

Læs om firmaforløb her: link

MBTI er et stærkt værktøj
MBTI giver både personlig udvikling samt forståelse for sine medmennesker.
Betterways bruger MBTI i forbindelse med både ledelsesudvikling og teambuilding. Om det er teambuilding ombord på et sejlskib, i et kursus/konferencecenter, i et sommerhus, i den frie natur, eller det er tilbagemelding til en enkelt person - i alle tilfælde garanteres, at man får større forståelse for sine egne præferencer, og hvordan det kan være, at éns medmennesker reagerer, som de gør.

Nedenfor en beskrivelse af MBTI:

MBTI - et værktøj til udvikling
MBTI er først og fremmest et værktøj til udvikling. Udvikling har grundlæggende med indsigt og udfoldelse at gøre. At blive klogere på sig selv og andre, at bruge egne og andres ressourcer bedre, at frigøre energi og skabe bedre resultater.

Det individuelle udbytte af at bruge MBTI kan være følgende:

 • Selvindsigt
  Man lærer sig selv, sine stærke og svage sider bedre at kende i relation til opgaver og i samspillet med andre.
 • Opmærksomhed for forskelligheder
  Man indser, at menneskets typeforskelle ikke kun er tillært "opførsel", men dybt rodfæstede.
 • Forståelse og tolerance
  Man forstår, at når andre mennesker opfatter, tænker og reagerer anderledes, skyldes det ikke ond vilje, men at de er "skruet anderledes sammen".
 • Bygge på forskellighed
  I stedet for at betragte anderledeshed som et irritationsmoment, kan man forsøge konstruktivt at udnytte forskellene, som også er forskellige ressourcer.
 • Adfærdsændring
  Man kan beslutte at man, i sit samspil med andre, vil stræbe efter at justere sin adfærd ud fra kendskab til egen og andres type. Det kan f.eks. dreje sig om den måde, hvorpå man kommunikerer, delegerer og giver feedback.
 • Aktiviteter
  På baggrund af kendskabet til sin egen type kan man overveje, om man bruger sin kompetence hensigtsmæssigt i sit job, eller om en anden opgavefordeling ville give større lyst og udbytte i arbejdet. Man kan vælge at lade andre supplere sig på områder, hvor de er stærke, og man selv er svag.
 • Personlig udvikling
  Man kan beslutte sig til på længere sigt at bygge på sine stærke sider og/eller at styrke svage sider. Begge dele vil i reglen opleves som både nyttige, befriende og berigende.

 

MBTI giver værdifuld indsigt vedrørende menneskers samspil i mindre eller større grupper.

Samspil i grupper
Hvad er gruppens særlige kompetence og  opmærksomhedsfelt? Hvad er dens styrke, og hvad forsømmer den? Hvad bidrager de enkelte gruppe-medlemmer med i gruppen?

MBTI kan bidrage til gensidig forståelse, accept af forskellighed, bedre ressource-udnyttelse og til konfliktløsning i en gruppeudviklingsproces.

Organisationstyper
MBTI kan give et billede af, hvordan man i en organisation ser sig selv, ser organisationens mission og organisationens indre og ydre verden. Desuden hvad man lægger mest vægt på: f.eks. produktion, fornyelse, styresystemer, fleksibilitet, objektivitet eller relationer. Man kan vurdere organisationens hensigtsmæssighed i forhold til de ydre vilkår i den verden, hvori organisationen opererer. Forskellen på organisationstype for forskellige afdelinger i en virksomhed kan give en ny synsvinkel på relationerne mellem disse afdelinger.

Det er den almindelige erfaring, at MBTI altid vækker nysgerrighed og interesse, men i sig selv sætter mødet med MBTI ikke en udvikling i gang. Når vilkårene for udvikling og viljen til udvikling i øvrigt er til stede, kan MBTI i en udviklingsproces indgå som et værdifuldt måle- og beskrivelsesværktøj.

Vi kan både teste enkeltpersoner og grupper.

For yderligere information, så kontakt os: michael@betterways.dk - tlf. 2013 1272

Synes du denne side var interessant, så del den med dine venner

portrait title

Betterways

Står du overfor en udfordring i din organisation, så sparrer vi med dig og kommer med vores bud på, hvordan et udviklingsforløb kunne se ud. Vi kan dokumentere gode resultater siden 1999

Du kan se "hvad vi kan" her på siden, men kig også på www.procesleder.dk 

Erfaring tæller

Vi kan lytte og stille dig spørgsmål, som leder dig mod en afklaring af, hvad der formålstjenligt i netop dit tilfælde. 


Vi står til rådighed for dig, du er velkommen til at kontakte os for en dialog.

Business as usual?

Vi finder en optimal løsning sammen med dig til gavn for dit ansvarsområde. Om det så er det første (vigtige) skridt der skal tages, eller vi følger udviklingen helt til dørs.