Udtalelser

Bendix Sørensen, Teamleder AAK: Jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad det vil sige at være leder -  hvad der kræves og forventes af mig. Har dertil fået mange gode værktøjer, som gør det hele muligt.

Brian Laustsen, Vagtholdsleder Nord (Tidl. KommuneKemi): At få præsenteret min egen MBTI profil og lære den at kende er meget givende. Både til at forklare mig selv at jeg er som jeg er, men også som en øjenåbner til at se at i nogle situationer vil det være givende at bevæge sig lide i en anden retning.

Brian Sørensen, Produktionsleder BASF: Det har fungeret rigtigt godt med de mange træningssektioner/opgaver og uden dem ville kursusindholdet slet ikke være lige så interessant. Den store variation af personer med forskellige baggrunde har givet kurset et ekstra løft. Det er altid spændende at høre om hvordan andre takler de opgaver vi fleste kæmper med.

Carsten Christensen, Produktionsleder LEO Pharma: Utrolig god bred vifte af emner med en tilpas dybde i emnerne. Indholdet har ramt mine forventninger perfekt. Det har været utrolig godt at blive udfordret på egne ideer, vaner, holdninger, forestillinger m.m. Jeg har følt mig tilpas presset gennem forløbet til at tage udfordringerne op og ikke i stedet bakke ud. Samspillet mellem konsulenterne og indhold har givet mig ekstra mod på at fortsætte af ledervejen.

Heidi Simmonsen, H. Lundbeck: Jeg har været utrolig glad for at have deltaget på proceslederuddannelsen. Det er en fantastisk ”rejse” gennem alle ledelsesmæssige aspekter. En god disponering af emner og en god kvalitet i undervisningen, både hvad angår opbygningen og indhold fra gang til gang.

Carsten Ihme, Leder mekanisk vedligehold CP Kelco: Jeg har haft meget stor gavn af kurset ”Proceslederen” samtidig er jeg overbevist om, at det styrker mig i mit fremtidige virke. Jeg har tilegnet mig nogle gode værktøjer til en bedre håndtering af daglige problemstillinger.

Lars Madsen, Leder mekanisk vedligehold DAKA: Kurset har som helhed givet mange gode input til hverdagen. Både i her og nu situationer og på det strategiske plan. Her tænker jeg på egen situation i Daka. Endvidere har jeg efter alt at dømme lært nogle fantastiske mennesker at kende i løbet af en meget kort, men intens periode.

Gunvor Almtorp, Afdelingsleder LEO Pharma: Jeg har bl.a. fået en sammenhængende lederuddannelse, hvilket gi’r større sammenhæng end forskellige enkeltmoduler.Over en længere periode har jeg haft fokus på lederrollen og er blevet mere bevidst om mig selv som leder – mere modig? Vil helt afgjort bruge situationsbestemt ledelse meget mere bevidst i fremtiden og bruge coaching overfor mine akademiske medarbejdere.

Jeg har fået mere fokus på ”det sjove i hverdagen” og vil forsøge at anvende det i min nye afdeling. Mange tankevækkende filmklip – rigtig godt.

Peter Andreasen, Driftleder Aalborg Portland: Kurset syntes jeg har været meget inspirerende og meget udbytterigt, der er rigtigt mange gode værktøjer som jeg har taget med hjem i værktøjskassen. Hele forløbet har for mit vedkommende været en lang rejse ud i det ukendte land, hvor man har fået sat ord på ting man allerede gjorde, andre steder har man fået en viden der kan bruges langt ud over ledergerningen.

Søren Jepsen, Plant Manager Cheminova: Deltagelsen i proceslederen har helt klart været med til at flytte mine ledelsesmæssige kompetencer i positiv retning. På det personlige plan har jeg oplevet at blive langt mere bevidst omkring mine udviklingspunkter. Deltagelse i forløbet omkring proceslederen har kun styrket det i positiv retning. 

Thomas Grundholm, Produktionsleder Brenntag: 
Mit udbytte af dette kursus har været enormt. Jeg mente jo ikke at jeg manglede noget, men må sige, at mine øjne er blevet åbnet. Min ”gammeldags” ledelsesstil er nu (næsten) lavet om til denne nye, hvor jeg hører på medarbejderne, motiverer, roser m.m. Dette har gjort, at jeg har fået gladere medarbejdere.  

Thomas Løkke, Vagtholdsleder Nordic Sugar: Jeg har fået mange værktøjer, hvoraf nogle allerede er brugt med succes og andre parate til tiltag, som skal foregå i nærmeste fremtid hjemme på fabrikken. Der er meget få ting, som ikke kan bruges på en eller anden måde.

Udpluk af virksomheder, som har deltaget på Proceslederuddannelsen: 

Logo Jpeg

 

Synes du denne side var interessant, så del den med dine venner

portrait title

Betterways

Står du overfor en udfordring i din organisation, så sparrer vi med dig og kommer med vores bud på, hvordan et udviklingsforløb kunne se ud. Vi kan dokumentere gode resultater siden 1999

Du kan se "hvad vi kan" her på siden, men kig også på www.procesleder.dk 

Erfaring tæller

Vi kan lytte og stille dig spørgsmål, som leder dig mod en afklaring af, hvad der formålstjenligt i netop dit tilfælde. 


Vi står til rådighed for dig, du er velkommen til at kontakte os for en dialog.

Business as usual?

Vi finder en optimal løsning sammen med dig til gavn for dit ansvarsområde. Om det så er det første (vigtige) skridt der skal tages, eller vi følger udviklingen helt til dørs.