Insights Discovery

Insights DiscoveryInsights Discovery kan hjælpe dig med at:

Forstå dig selv og dine reaktioner

Udvikle dine samarbejdsevner

Forbedre dine kommunikative kompetencer

Skabe bedre personlige og professionelle relationer

Sådan fingerer Discovery

Insights Discovery anvender en enkel og tilgængelig firefarve-model til at forstå det enkelte menneskes individuelle præferencer. Vi måler disse præferencer på baggrund af svar indtastet i en kort online-evaluator. Et af produkterne af denne evaluator er en 20-siders personprofil. Denne personprofil identificerer de personlige styrker og egenskaber, som den enkelte kan drage fordel af at udvikle.

Teorien bag Insights Discoverys personprofilanalyse bygger på den schweiziske psykolog Carl Gustav Jungs forskning. For at sikre, at Insights Discovery altid er et præcist og horisontudvidende analyseværktøj, arbejder vores research team hele tiden på at finjustere og optimere analyserne.

Det simple værktøj, har uanede muligheder

Giver ved hælp af en simpel forståelse af fire farveenergier (HavBlå, SkovGrøn, SolGul og IldRød) en helt anden tilgang til et effektivt samarbejde. Ved forståelse af sig selv og kollegers farvesammensætning, skabes der et helt nyt og effektivt sæt spilleregler.

Det handler om effektivitet såvel som respekt for hinanden. Udnyt når I har "en god dag" - og vær vidende om, hvordan I omgås på en "dårlig dag".

Bruges til basal forståelse, optimering af kommunikationen, læsning af konflikter mm.

Forståelsen for værktøjet kræver, at hvert teammedlem udfylder en on-line test. Herefter generes en personlig rapport. Rapporterne for samtlige teammedlemmer udleveres på en workshop, hvor forståelse for farverne gennemgås. Det er sk... skægt, lærerigt og I vil gå fra workshoppen med et andet mindsæt, idet verdenen pludselig er lidt mere simpel.

Du kan læse meget mere om Insights Discovery og prøve et sjovt farvespil, på Insights Danmarks hjemmeside, du finder den her.