Om BetterwaysHvad er Betterways og hvad er vores ydelser?

Vores kendskab til vores kunder er typisk stort da vi tror på, at det er den gode relation, som skaber synergierne ved samarbejdet og at vi vil være dit naturlige valg af leverandør når det gælder udviklingen af din organisation.

Vores tilgang til opgaverne er, at det skal først og fremmest være lærerigt – og det lærte skal kunne bringes i anvendelse. Herudover har vi som værdi, at det også gerne må være lidt sjovt at udvikle sig, uden det går ud over indlæringsprocessen.

Vi har selvfølgelig vores 2 store berøringsflader:

1. Proceslederuddannelsen: PI (Procesindustrien i Danmarks) egen lederuddannelse, som Betterways er ansvarlig for, når det gælder:
Indhold og kvalitet
Markedsføring og økonomi

Du kan få meget mere information om Proceslederuddannelsen på www.procesleder.dk

2. Insights Discovery: På dette produkt er vi danske mestre, da vi ud over aktiviteter i Betterways regi også har et nært samarbejde med Insights Nordic. Michael Olsen er desuden ”Member of faculty” hos Insights Globalt og underviser dermed på Insights Discovery akkrediteringskurser.

Hvad kan du bruge Betterways til

Du må ikke være i tvivl, du skal bare spørge os, hvorvidt vi kan hjælpe dig med din udfordring. Vi er ærlige – endnu en af vores værdier, og vil altid fortælle dig, hvis andre vil være bedre til den pågældende opgave. Hvis det lyder som en opgave vi kan løfte, tager vi en grundigere dialog.

Afklarende møder koster kun den tid, som du og jeg bruger. Dette er ret og rimeligt i vores optik – vi er nok blevet klogere efter et møde – og vi accepterer hvis du vælger en løsning uden os. Efter et afklarende møde, så vil vi:
Lave en beskrivelse af, hvordan vi ser en udviklingsproces for dig og din virksomhed.
Tilknytte økonomi, som holder.

Du kan således få et godt billede af os – og i ro træffe din beslutning.

Generelt om udvikling af ledere og medarbejdere

Det hele handler om selvindsigt hos den enkelte, forståelse af de andre individer i organisationen og dernæst at bringe sig selv i spil på den nye og bedre udgave, som bygger på den viden og evt. træning, som udviklingsforløbet har givet.

Det er således ikke nok at sidde og modtage undervisning. Selve formidlingen af det nye stof skal accepteres af den enkelte – og vi skal opnå dét, at personerne siger til sig selv: ”det vil jeg gøre anderledes i fremtiden, da jeg kan se og tror på, at det giver et bedre resultat”. Når det så faktuelt sker, har vi nået vores mål med udviklingsaktiviteten.

For at gøre det kort, så er det HVORDAN BRINGER JEG MIG SELV BEDST I ANVENDELSE OG STYRKER MINE RELATIONER.

Efterfølgende kan du læse om de områder, hvor vi har vores kernekompetencer, som kan bruges både i leder- og medarbejderudvikling.

Insights Discovery

Fantastisk værktøj, som bygger på solidt psykologisk fundament. Det er så piv-nemt at forstå, og I får afsættet til at optimerer jeres kommunikation og samarbejde.

Vi anbefaler workshops, hvor teams, afdelinger eller hele organisationen bliver løftet i jeres viden om de 4 farveenergier. Alle vil modtage deres personlige profil, men det er faktisk kun 25% af processen, som er:
1. Få større indsigt i dig selv. Dette bl.a ved modtagelse af din egen Insights Discovery personprofil.
2. Lær at værdsætte den forskellighed du ser hos dine kolleger.
3. Lær at tilpasse dig, når du ser forskellighed
4. Omsæt din viden til handling og skab den nye forbedrede hverdag.

Vi har den gennemprøvede proces og VED, at vi bliver en succes sammen. Insights Discovery er EN GENVEJ til hurtig udvikling, som virker!

Kommunikation

Vi kan adskille ”kommunikation” og dermed gøre det muligt at forbedre dine evner indenfor det kommunikative. I ”almindelig kommunikation” skelner vi mellem:

Perception: Hvordan opfatter vi hver især subjektivt. Vi skal skabe en oplevelse af, at forskellig opfattelse er en sandhed. Prøv selv at vurderer, hvordan nedenstående sætning kan opfattes/tolkes på forskellige måder:

”Jeg sagde ikke, at han havde stjålet pengene”

Hvis du ikke kan få ovenstående sætning til at betyde noget forskelligt, så prøv at lægge tryk på et af de enkelte ord, f.eks ”Jeg” eller ”stjålet

Når vi har gennemgået perception og accepteret at vi typisk skal have en længere dialog end vanligt for at sikre, at vi har samme perception / opfattelse, så kan vi dykke ned i ”Assertion”.

Assertion: Der er ingen skam i at diskuterer, bare vi går det på den rigtige måde, og her er ”assertion” et godt værktøj. Meget hurtigt, så gælder det om at være ”åben, ærlig og direkte med det, som er relevant” uden at være underkastende/ydmyg eller dominerende.

Vi har en god assertionsmodel, som udleveres i lommemodel, når vi har dette emne.

Konflikthåndtering

Konflikter kan være ok og selv gode. De skal bare håndteres på den rigtige måde. Vi har hver især præference for at tilgå konflikter på vores personlige default måde – men vi kan lære at analyserer situationen hurtigt, og bevidst tilvælge den rigtige konflikthåndteringsstil.

Det kræver en forståelse for, hvad er konflikter, hvor seriøse er de for individet mm. Nogle konflikter er løbet løbsk og her er der andre værktøjer, som skal bringes i spil og typisk kan det være en fordel at tilkalde en mediator, som har netop dette speciale.

Teambuilding

Afhængig af det definerede mål kan vi sammensætte en god teambuildingsdag. Vi kan selv faciliterer en del – og skal I have noget andet end det vi selv kan levere, så har vi vores store netværk.

MEN, skal I bruge os til teambuilding, så skal det løfte mod et seriøst mål. Ellers skal I bare bestille tid til bowling.

Ledelsesværktøjer

Vi har en masse i værktøjskassen til dig, når du vil vokse i din lederrolle. Qua ”Proceslederuddannelsen” kan vi sige med stor sikkerhed, at vi er nogle af de bedste i landet til netop lederudvikling.

Ligesom det har en fordel at sende ledere på Proceslederuddannelsen, hvor der kommer ledere fra mange virksomheder, så kan det have sin fordel med virksomhedsinterne lederudvikling. Her bliver I nemlig løftet i jeres viden, værktøjer mv. på samme tid – og dermed kan I træffe aftaler om, hvad og hvordan I bringer det lærte i anvendelse.

Kontakt os for en dialog, vi elsker at lave lederudvikling – og vi er gode!

Vi kan medvirke til, at dårligt bliver godt igen:

Vi har desuden succes med kvalitative undersøgelser i organisationer, hvor udfordringer afdækkes og der efterfølgende laves udviklingstiltag. Det kan være:
Dårlig trivsel, som den ansvarlige ledelse vil have hævet.
Samarbejdsvanskeligheder.
Konflikter.
mm

Denne type opgaver er typisk tidskrævende, og vi binder os tæt til organisationen. I alle de opgaver vi har haft, har vi været succesfulde. MEN, vi er desværre ikke i stand til at nævne referencer ved navn, da dette er følsomt. Dog kan vi fortælle, at vi bl.a har håndteret:

  • En vedligeholdelseafdeling på knap 20 mand, som gennem flere år havde dårlige trivselsmålinger: Det viste sig, at der var gamle konflikter begravet – og der var 2 rodfaste grupperinger. Vi fik identificeret problemet, som var ukendt for virksomheden og lavet tiltag, som forbedrede trivslen med 25% til næste måling.
    • a. Processen tog lidt over 1 år, men stor tilfredsstillese.
  • En fabrik med tilhørende salg, marketing og stabsfunktioner. Det var mest selve produktionsafsnittet, hvor der var behov for ”luft” ved kvalitative snakke for at få identificeret, hvad der var galt. Dog led hele organisationen under, at medarbejderne ikke var blevet godt nok ført ind i ”den nye verden”, hvor tingene skulle laves på en anden måde.
    • a. Processen havde flere ”nedslag” forskellige steder i organisationen, og der skete store forbedringer, som dog ikke blev målt. Dog gav interessenterne udtryk for, at processen skabte en forbedret hverdag.

    HUSK, du altid og uden omkostning kan kontakte os og få vores indspark på, hvad vi ser der kunne søsættes af aktiviteter mv.