Procesleder Uddannelsen

Procesleder UddannelsenHoldningen til ledelse

For at være en god leder, skal du gribe ind når noget er galt, eller ikke optimalt. Hvis du gør dette, er du en god leder. Men hvordan griber du ind på bedste måde? Det er basalt set dét, som Proceslederuddannelsen handler om.

Det hele starter med dig selv - og din fornuft. Hvad er det du ser, dér hvor du har ledelsesretten, og er det tilfredsstillende? Hvis det kan gøres bedre, så grib ind. Hermed udvikler du dit ledelseområde, dine medarbejdere, opnår bedre resultater både mht. trivsel og produktivitet.

Ledelsesværktøjerne på Procesleder uddannelsen

Hvis du skal gøre den bedste ledelsesindsats, skal du have forståelse for hvilke værktøjer der kan anvendes, og hvilke værktøjer, der i den givne situation vil give det bedste resultat. Denne viden får du kun, hvis du søger den, og de muligheder der eksisterer. Viden kan komme fra ledelsesbøger, kolleger eller fra konsulenterne og/eller medkursister på et lederudviklingsforløb.

Træning af ledelsesværktøjerne

Ud over viden om de forskellige ledelsesværktøjer, så skal de afprøves i et "ufarligt" miljø - nemlig i kursussammenhæng. Her tager du de første skridt, får tilbagemelding, og kan reflektere over dine erfaringer, så du er bedre rustet til at ændre din lederadfærd til det bedre, når du kommer hjem i din lederrolle.

Netværk

Proceslederholdende har efterfølgende et netværk, som er gratis. Her besøger de hinandens virksomheder, og får syn for sagen om de virksomheder, de naturlig har hørt meget om på Proceslederuddannelsen. Netværkenes levetid varierer.

Ledelsesmonopolet

Her kan du tilmelde dig, såfremt du ønsker at deltage i et netværk mixet af forskellige Proceslederhold. I Ledelsesmonopolet er der fokus på "ledelse". Du kan læse mere om ledelsesmonopolet her

Moduler på proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen består af 5 moduler, som hver har en varighed af 3 dage. Modul 5 har dog en ekstra dag, idet der skal være plads til kursusafslutning, diplomoverrækkelse etc.

De 5 moduler ligger med ca. 1 måneds mellemrum.

Hvert modul har et tema, hvorunder der er indhold/koncepter. Temaerne er som følger:


Modul 1: Lederrollen
 • Teambuilding – scenen sættes
 • Insights Discovery personprofil
 • Ledelsesret- og pligt
 • Motivation
Modul 2: Ledelsesværktøjer
 • Fleksibel Ledelse
 • Situationsbestemt ledelse
 • Rekruttering og ansættelsessamtaler
Modul 3: Lederkommunikation
 • Kommunikation
 • Perception
 • Assertion
 • Kropssprog
 • Feed back
 • Præsentationsteknik

På modul 3 inviteres din chef til kursusstedet den sidste dag til et foredrag sammen med dig og dit proceslederhold.

Modul 4: Ledelse i vanskelige situationer
 • Vanskelige ledelsessituationer
 • Afskedigelser
 • Den vanskelige samtale
 • Konflikthåndtering
 • Stress
Modul 5: Lederen som udvikler
 • Coaching
 • Forandringsledelse
 • Teamudvikling
 • Social Kapital
 • Personlig feed back
 • Gallamiddag